Hoe slotenmaker Galmaarden kan u tijd, stress en geld besparen.

(Blijkens dit haardstedenregister bezat deze in 1600 verscheidene huizen.) Met zijn vader Jan Michielsz, zilversmid, gaat hij vermoedelijk dit woonhuis geërfd hebben aan een zuidzijde aangaande de Markt, waarin hij geboren werden. Uit ons aantekening in het 4e Lopende Memoriael, zou men, indien het niet betreffende elders al bleek, mogen besluiten, dat deze met zijn penseel in 1614 bereids juiste zaken had gemaakt. Een bedoelde aantekening luidt indien volgt: “

Bij overige ‘schoelapper’ Cornelis Florisz. en korendrager Jan de Vrijenden woonden in ons ‘stadstoren’ met de vest ofwel op een wal, waar ze voor niets huisvesting vonden. Welke wal kan zijn thans weggegraven en regio heeft gemaakt voor een wandelpad en een straat.

met zooveel andere ondernemers, op deze plaats te lande tot ons dode industrie. Met de zuidzijde aangaande de Markt, te beginnen van een Andere Kerk, woonde in het allereerste woonhuis opnieuw een spinnewielmaker. In het volgende woonde de ‘Schrijver in een Haagpoort’, welke aantekening hield met al een vreemdelingen, welke een stad binnenkwamen, precies zodra zijn collega's in de overige stadspoorten,.

Om voor buitenstaanders onbegrijpelijke lokale politieke redenen dreigt ons jong museum ten tussen te kunnen, een museum waarvoor intussen een breed plaatselijk, regionaal, landelijk en internationaal draagvlak is ontstaan.

De naastwonende ernaast oefende ‘Inde 3 Candelaers’ dit schrijnwerkersvak uit. Alsnog ons lakenbereider, in wiens woonhuis een gevelsteen prijkte met ons afbeelding, waaronder stond te bekijken ‘Inde Schaepscoy’ wegens degenen die dit konden. Wegens een ongeletterden, wier aantal destijds bijzonder omvangrijk was, gaf de duidelijke voorstelling betreffende een schaapskooi aanwijzing voldoende teneinde te mogen begrijpen waar zij Corstiaen Cornelisz hadden te zoeken.

Aan de zuidzijde van de Andere Langedijk, van een stadswal gerekend, stond een appartement aangaande mr. Johan Schrevel ('de schrale' ofwel magere.), die 8 November 1593 tot pestmeester was benoemd of ‘aenghenomen’, blijkens een aantekening in het 2e Memoriael aangaande Burgemeesteren.

In de middeleeuwen bestonden er openbare stoven, waar ieder zichzelf kon kunnen warmen en reinigen tegen een geringe toegangsprijs, waar later ook met een bak werden gespeeld ofwel ‘de kloot geslagen’.

Beantwoorden Rob Scholte kan zijn ons met Nederlands grootste namen ..dit zou beslist oer jammer bestaan mits dit museum weg valt!!

(Dit verguldsel het toen veel werden gebezigd past minder voor een eentonigheid en grijze kleurcombinaties betreffende de toenmalige bouw (uit 1882)

In een loop der eeuwen zijn zij uitgestorven, verhuisd of tot een meer nederige positie afgedaald, dan die via hun voorvaderen in een maatschappij werden ingenomen en daarmee op hun beurt een waarheid bevestigd over een spreuk dat niets bestendiger kan zijn vervolgens onbestendigheid.

Blijkens zijn familienaam was deze over Franse afkomst; of hij behoort tot dit voorgeslacht der thans nog levende du Rieu's kan zijn mij niet vertrouwd.

Beantwoorden Onbegrijpelijk zoals daar betreffende het gezin Scholte is omgesprongen. Dit past in een huidige samenleving, wat vol zit betreffende corruptie en onrecht. De rechtspraak is ook niet zo goed wanneer men doet vermijden. Wij weten immers lekkerder! Kijk op:

De kwartiermeester betreffende het 14e ‘quar­tyer’ woonde in dit 13e huis ge­rekend vanaf een Kloksteeg. Met bestaan ambtgenoot en een notaris Pieter Kettingh, daartoe bij H.

In de Schoolsteeg treffen we aan: mr. Arent Stevensz Rumelaer ‘ondermeester vant groote de kleuterschool’, welke ‘in stadtshuysken’ om niet woonde; Huygh Pietersz ‘Sanger’, die nog een huisje in een steeg bezat, doch van iemand die je niet beseft te zeggen of hij die bezitting via bestaan stem website verkregen had.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Hoe slotenmaker Galmaarden kan u tijd, stress en geld besparen.”

Leave a Reply

Gravatar